Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2016-03-08
Uppdaterad av:

Styrdokument

Ekonomi

Reglementen och föreskrifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf 31.3 kB 2008-01-29 14.24
Bilaga 1 Avfallsplan.pdf 61.8 kB 2007-05-27 12.02
Torghandel, lokala ordningsföreksrifter.pdf 8.1 kB 2003-10-17 08.30
Åläggande om gångbanerenhållning.pdf 8.3 kB 2007-09-05 14.02
Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning(ABVA).pdf 25 kB 2008-12-17 10.28
Renhållningsordning2009.pdf 50.5 kB 2009-06-01 08.08
Renh-bil_2.pdf 42.4 kB 2009-09-22 13.48
Renh-bil_3.pdf 29.6 kB 2009-09-22 13.49
Reglemente ekonomiska transaktioner.pdf 147 kB 2015-08-13 15.50
Arvodesbestämmelser bilaga 2.pdf 62.6 kB 2011-12-29 13.56
Arvodesbestämmelser bilaga 3.pdf 22.9 kB 2012-01-20 13.30
Reglemente för Intern kontroll.pdf 20.8 kB 2012-12-20 11.06
Reglemente för Intern kontroll,kommunövergripande anvisningar.pdf 22.4 kB 2012-12-20 11.06
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter.pdf 32 kB 2014-10-13 11.47
Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog.pdf 100.3 kB 2014-12-16 15.21
Arvoden 2016, bilaga 1.pdf 69.7 kB 2016-01-13 09.20
Arvodesbestämmelser, reviderad 2015-08-27.pdf 36.6 kB 2016-02-02 16.26
Nämndreglementen m m
Även kommunfullmäktiges arbetsordning, revisionsreglemente samt reglementen för kommunala råd.

Planer och program

Policies och riktlinjer

Mer information
Har du synpunkter eller önskemål kring innehållet på denna sida?

Skicka ett epost meddelande till Riitta Andersson eller Annette Petersson