Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-05-21
Uppdaterad av:

Påverka

Det finns olika möjligheter för dig som medborgare att påverka det som händer och ska hända i kommunen.

Givetvis är det viktigast att du röstar i kommunvalet vart fjärde år. På detta sätt påverkar du i vilken övergripande riktning Värnamo kommun ska utvecklas, vilken politik som ska föras. Nästa val är 2018. Men det händer faktiskt saker även mellan valdagarna.

Hur ska du göra för att som medborgare kunna komma till tals? Det är inte alls så komplicerat som du tror.

Kontakt med enskild politiker

Om det är något du tycker ska åtgärdas eller förändras kan du som kommuninvånare  ta direkt och personlig kontakt med en enskild politiker och be honom eller henne att föra fram din fråga. Det är därefter politikerns uppgift (och ansvar) att se till frågan behandlas på korrekt sätt. Frågan kommer aldrig att glömmas bort, men beroende på det totala antalet frågor och frågans art kan det ibland ta tid innan beslut kan fattas.

Du hittar kontaktuppgifter till politikerna under respektive nämnd och styrelse.

Kontakt med en nämnd eller en förvaltning

Du kan också välja att vända dig med din undran eller synpunkt direkt till den nämnd som har just det ansvarsområdet. Ibland kan det vara smidigt att kontakta den förvaltning som hanterar det aktuella ämnesområdet. I tjänstemännens arbetsuppgifter ligger bland annat att svara på frågor och upplysa medborgare.