Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-01-08
Uppdaterad av:

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:


- kulturverksamhet
- bibliotek och lärcentra
- bidrag till studieförbund
- stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och
  organisationer som bedriver kulturell verksamhet
- årliga kulturstipendierPDF
- medborgarservice
- konsumentvägledning

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Ansvaret regleras i nämndens reglemente.PDF


Årsbidrag

Ansökningar om årsbidrag för föreningar och organisationer med kulturanknytning skickas till kulturkansliet. Sista ansökningsdatum för nästkommande verksamhetsår är den 1 september.

Skrivelser och blanketter som kulturnämnden upprättat:

 • Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014.PDF Antagen av Kulturnämnden 20101208
 • Verksamhetsberättelse - Kulturnämnd Årsredovisning 2013PDF
 • Kulturnämnd Delårsrapport 2013PDF
 • Kulturnämnd Verksamhetsplan 2015-2017PDF

 • Nya blanketter för årsbidrag finns på sidan kulturbidrag.länk till annan webbplats
  För information kontakta kulturförvaltningen 0370-37 75 90, 37 75 91.
 • Normer för bidrag till kulturverksamhet inom Värnamo kommun. Enstaka arrangemangs- och projektbidrag
 • Normer för ansökan om årsbidrag: studieförbund,övriga
 • Ansökan om årsbidrag
 • Ansökan om verksamhetsbidrag

Biblioteksplan

Biblioteksplan för Värnamo kommunPDF

Bilaga till biblioteksplanen PDF


Medieplan

Medieplan för Värnamo bibliotekPDF

Intern kontrollplan granskning och uppföljning

Kn 2014-01-22 § 3PDF

Mer information

Adress
Värnamo kommun
Kulturnämnden
Kulturhuset Cupolen
Box 414
331 24 Värnamo

Besöksadress
Järnvägsgatan 3
331 30 Värnamo

Telefon
0370-37 75 90
0370-37 75 91

E-post
kultur@varnamo.se

kulturförvaltningen