Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-12-10
Uppdaterad av:

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:


- kulturverksamhet
- bibliotek och lärcentra
- bidrag till studieförbund
- stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och
  organisationer som bedriver kulturell verksamhet
- årliga kulturstipendierPDF (pdf, 20.5 kB)
- medborgarservice
- konsumentvägledning

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Ansvaret regleras i nämndens reglemente.PDF (pdf, 20.7 kB)

Kulturnämnden

Från vänster på bilden:
Lena Forsberg (MP) avg, Senada Besic (S), Brendan Holden (S)
Catharina Poppen (M), Suzanne Johansson (S), Gabriella Lönn (KD) avg,
Eva Törn (M) ordförande, Raymond Pettersson (C), Theresa Eriksson (C)

Årsbidrag


Ansökningar om årsbidrag för föreningar och organisationer med kulturanknytning skickas till kulturkansliet. Sista ansökningsdatum för nästkommande verksamhetsår är den 1 september.

Skrivelser och blanketter som kulturnämnden upprättat:

 • Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014.PDF (pdf, 309.4 kB) Antagen av Kulturnämnden 20101208
 • Verksamhetsberättelse - Kulturnämnd Årsredovisning 2013PDF (pdf, 468.7 kB)
 • Kulturnämnd Delårsrapport 2013PDF (pdf, 1.3 MB)
 • Kulturnämnd Verksamhetsplan 2015-2017PDF (pdf, 245.6 kB)

 • Nya blanketter för årsbidrag finns på sidan kulturbidrag.länk till annan webbplats
  För information kontakta kulturförvaltningen 0370-37 75 90, 37 75 91.
 • Normer för bidrag till kulturverksamhet inom Värnamo kommun. Enstaka arrangemangs- och projektbidrag
 • Normer för ansökan om årsbidrag: studieförbund,övriga
 • Ansökan om årsbidrag
 • Ansökan om verksamhetsbidrag

Biblioteksplan


Biblioteksplan för Värnamo kommunPDF (pdf, 87.9 kB)
Bilaga till biblioteksplanen PDF (pdf, 111.4 kB)

Medieplan


Medieplan för Värnamo bibliotekPDF (pdf, 382.8 kB)

Intern kontrollplan granskning och uppföljning


Kn 2014-01-22 § 3PDF (pdf, 151.6 kB)

Mer information

Adress
Värnamo kommun
Kulturnämnden
Kulturhuset Cupolen
Box 414
331 24 Värnamo

Besöksadress
Järnvägsgatan 3
331 30 Värnamo

Telefon
0370-37 75 90
0370-37 75 91

E-post
kultur@varnamo.se

kulturförvaltningen