Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2016-04-19
Uppdaterad av:

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:

- kulturverksamhet
- bibliotek och lärcentra
- bidrag till studieförbund
- stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och
  organisationer som bedriver kulturell verksamhet
- årliga kulturstipendierPDF information, kulturstipendiater
- medborgarservice
- konsumentvägledning

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Ansvaret regleras i nämndens reglemente.PDF


Skrivelser som kulturnämnden upprättat:

Kulturbidrag

Informatinon om kulturbidrag för föreningar och organisationer med kulturanknytning finns på sidan Bidrag kultur/fritid

Mer information

Adress
Värnamo kommun
Kulturnämnden
Kulturhuset Cupolen
Box 414
331 24 Värnamo

Besöksadress
Järnvägsgatan 3
331 30 Värnamo

Telefon
0370-37 75 90
0370-37 75 91

E-post
kultur@varnamo.se