Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-01-27
Uppdaterad av:

Nämnder i Värnamo kommun

Kommunens verksamhet är mycket omfattande. I Värnamo kommun finns förutom kommunstyrelsen åtta nämnder som är specialiserade på olika sakområden.

Nämnderna beslutar – förvaltningarna verkställer


Till varje nämnd (utom valnämnden) hör en förvaltning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har två förvaltningar. I förvaltningarna finns kommunens anställda som arbetar utifrån de beslut som nämnderna har fattat.

Till vänster ser du vilka nämnder Värnamo kommun har. Där kan du också läsa om vad de olika nämnderna har för ansvarsområden och se protokoll från nämndsammanträdena.

Mer information