Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-12-10
Uppdaterad av:

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.
Hans-Göran Johansson (C) är ordförande för kommunstyrelsen

Hans-Göran Johansson (C) är ordförande för kommunstyrelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen


Hans-Göran Johansson, C, är kommunstyrelsens ordförande
Gottlieb Granberg, M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ulla Gradeen, S, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Margareta Nyberg, M
Arnold Gustavsson, C
Håkan Andersson, FP
Camilla Rinaldo Miller, KD
Pär AJ Persson, S
Ivan Nordin, S

Mer information
Adress
Värnamo kommun
Kommunstyrelsen
331 83 Värnamo

Telefon
0370-37 70 00 (växel)

Fax
0370-37 71 11

E-post
kommunen@varnamo.se

Kontaktuppgifter till
kommunstyrelsens ledamöter

Reglemente för kommunstyrelsen