Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-03-30
Uppdaterad av:

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Hans-Göran Johansson (C) är ordförande för kommunstyrelsen

Hans-Göran Johansson (C) är ordförande för kommunstyrelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen


Hans-Göran Johansson (C) är kommunstyrelsens ordförande
Gottlieb Granberg (M) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ulla Gradeen (S) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Pär AJ Persson (S)                                                                           Camilla Rinaldo Miller (KD)                                                                 Håkan Andersson (FP)                                                                      Anette Myrvold (S)                                                                                      Anne Karlsson (SD)                                                                                  Jörgen Skärin (MP)                                                                                  Anders Ferngren (S)                                                                              Stefan Widerberg (C)                                                                   Margareta Nyberg (M)                                                                           Kent Blixt (S)


Mer information
Adress
Värnamo kommun
Kommunstyrelsen
331 83 Värnamo

Telefon
0370-37 70 00 (växel)

Fax
0370-37 71 11

E-post
kommunen@varnamo.se

Kontaktuppgifter till
kommunstyrelsens ledamöter

Reglemente för kommunstyrelsen