Värnamo kommun

Politik och organisation

Kommunfullmäktige

En kommun styrs av "kommunens riksdag", kommunfullmäktige. I Värnamo kommunfullmäktige sitter 51 politiker som kallas ledamöter. De väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige – mandaten – fördelas mellan partierna efter resultatet i kommunalvalet. Efter valet den 14 september 2014 har de 51 mandaten fördelats så här:

  • Centerpartiet 8
  • Libralerna 1
  • Moderaterna 8
  • Kristdemokraterna 6
  • Miljöpartiet 3
  • Socialdemokraterna 18
  • Sverigedemokraterna 6
  • Vänsterpartiet 1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består också av politiker. Kommunstyrelsen – kommunens "regering" – verkställer fullmäktiges beslut. Se rubriken till vänster för mer information om kommunstyrelsen.

Nämnder

Kommunens verksamhet leds av facknämnder som består av valda politiker. Nämnderna är: servicenämnd, miljö- och stadsbyggnadsnämnd, kulturmämnd, medborgarnämnd, barn- och utbildningnämnd, omsorgsnämnd, upphandlingsnämnd samt valnämd. Det finns också ett tekniskt utskott och ett personalutskott.

Du hittar mer information om kommunens nämnder till vänster under rubriken "Nämnder".

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda som ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Till vänster, under rubriken "förvaltningar" hittar du mer information om de olika förvaltningarna.