Värnamo kommun

Politik och organisation

Kommunfullmäktige


En kommun styrs av "kommunens riksdag", kommunfullmäktige. I Värnamo kommunfullmäktige sitter 51 politiker som kallas ledamöter. De väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige – mandaten – fördelas mellan partierna efter resultatet i kommunalvalet. Efter valet den 14 september 2014 har de 51 mandaten fördelats så här:

  • Centerpartiet 8
  • Folkpartiet 1
  • Moderaterna 8
  • Kristdemokraterna 6
  • Miljöpartiet 3
  • Socialdemokraterna 18
  • Sverigedemokraterna 6
  • Vänsterpartiet 1

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen består också av politiker. Kommunstyrelsen – kommunens "regering" – verkställer fullmäktiges beslut. Se rubriken till vänster för mer information om kommunstyrelsen.

Nämnder


Kommunens verksamhet är uppdelad i åtta olika facknämnder som också består av politiker. Dessa nämnder ansvarar för olika områden inom kommunens verksamhet. Nämnderna är: tekniska, milö- och stadsbyggnad, kultur, medborgar, barn- och utbildning, omsorgs, upphandling och val.

Du hittar mer information om kommunens nämnder till vänster under rubriken "Nämnder".

Förvaltningar


Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda som ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Till vänster, under rubriken "förvaltningar" hittar du mer information om de olika förvaltningarna.