Banner Överiktsplan

Översiktsplan, arkiv

Här finns äldre handlingar tillgängliga.

Genomfört arbete

 

april 2013

April 2013 godkände miljö och stadsbyggnads­nämnden planprogrammet för arbetet med ny översiktsplan för Värnamo kommun. Programmet finns att ladda ned under rubriken: Mer information.

 

 

 

 

 

 

Bild som visar programhandlingen för arbetet med att ta fram Värnamo kommuns nya, kommunövergripande översiktsplan.

januari 2017

Den 19 januari beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att anta LIS-rapport, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som planeringsunderlag för utpekandet av kommunens
LIS-områden i den nya översiktsplanen.
I rapporten finns bland annat de viljeinriktningar
som kommunen anser ska ligga till grund för
utpekandet. Rapporten finns att ladda ned under rubriken: Mer information.

Granskad 2017-09-01
av Christin Granberg

Skriv ut