Banner Värnamo kommuns översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Hållbar utveckling

Vi tror att de främsta utmaningarna och möjligheterna för att uppnå önskad utveckling till år 2035 ligger inom fyra områden.

Därför fokuserar kommunens nya översiktsplan på;

  • En attraktiv kommun
  • Främja näringsliv & hållbar tillväxt
  • Goda kommunikationer
  • Utveckla mark & vattenresurser

Till fokusområdena kommer en rad planeringsstrategier att kopplas där kommunens viljeinriktning för önskad utveckling av kommunens bebyggelse, mark- och vattenområden kommer visas.

Frågeställningar

Här är några exempel på olika frågeställningar som de olika fokusområdena kommer att hantera i den nya översiktsplanen.

  • Hur ska vi fortsätta utveckla Värnamo till en attraktiv bostadsort och landsbygdskommun?
  • Hur tar vi tillvara och utvecklar Värnamos position som handels- och näringslivscentrum i sydvästra Sverige?
  • Hur bygger vi en hållbar, nära, tillgänglig och robust infrastruktur som kan utveckla kommunen som regionalt delcentrum och som attraktivt läge?
  • Hur ska vi utveckla kommunens naturresurser, hur möter vi ett föränderligt klimat och hur ska vi ta vårt ansvar för en hållbar utveckling?
Bild som visar fokusområdet, - attraktiv kommun.
Bild som visar fokusområdet, - hållbar näringslivsutveckling.
Bild som visar fokusområdet, - goda kommunikationer.
Bild som visar fokusområdet; - att utveckla mark- och vattenresurser.

 

Illustrationerna ovan är symbolbilder för de fyra olika fokusområdena.

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut