Förslag för Nöbbele 7:6 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Nöbbele 7:6 med flera (Nöbbele herrgård) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på tidigare plats för Nöbbele herrgård i sydöstra delen av Värnamo stad.

Planens process

Planen har blivit antagen. Den 28 april görs en rättidsprövning på eventuellt inkomna överklaganden.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-04-06
av Frida Fälth

Skriv ut