Förslag för del av Sjötungan 1 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sjötungan 1 med flera (vid Ånabäcksplan) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för att befintligt industriområde kan expandera och att tillkommande fastighet kan dra nytta av reklamläget vid väg 151 (Ljussevekaleden) och väg 846 (gamla Riksettan).

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Under samrådstiden har berörda haft möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter. Kommunen bearbetar inkomna synpunkter.

 

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg

Skriv ut