Energirådgivning och tips

Energifrågan har flera dimensioner. För dig kanske energi främst är en ekonomisk fråga, men i ett vidare perspektiv är energi självklart också en miljöfråga.

Uppvärmning

Många hushåll värms upp med el, men det finns många alternativ. I Värnamo kommun finns goda förutsättningar för miljövänlig uppvärmning. Exempel på förnyelsebar energi är sol, vind, vatten och biobränsle som alla är bra alternativ eller komplement till traditionella system.

Råd och vägledning

För att få råd och vägledning i dessa frågor erbjuder Värnamo kommun energi- och klimatrådgivning. Energirådgivaren förmedlar även kontakter mellan större företag och konsulter. Genom olika informationskampanjer hoppas vi att energi­behovet ska minska, dels genom effektivare system och dels genom ett klokare konsumtionsbeteende.

Under Mer information har vi samlat några länkar till webbsidor där du kan få nyttiga tips om hur du kan spara energi. Du kan också hitta information om vad dina maskiner kostar dig under ett år.  

Intresserad av solceller?

Nu har vi en solkarta över kommunen där det går att se möjlig produktion av solel på din fastighet. Tänk på att detta endast är en uppskattning/beräkning och att verkligt utfall kan variera.

Är du intresserad av att veta mer om solceller? Klicka på "Producera din egen el med solceller" i högerspalten för mer information.

Här kan du söka bygglov för att installera solceller och läsa om vad som krävs för att du inte ska behöva bygglov.


 

Granskad 2017-05-30
av Ingela Zander

Skriv ut