Apladalen

Efter medborgardialogen om Apladalen i oktober 2014 har sammanställningen av dialogen redovisats för kommunstyrelsen och den 4 maj 2015 tog de beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan över Apladalens entré, omfattande i huvudsak kvarteret Bäcken 5 (gamla handelsträdgården vid Lagmansgatan) samt Värnamo 14:73-75 (bilparkeringen till sport- och simhallen).

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut