Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-12-14
Uppdaterad av:
Du är här:
Bild. Folk på stan

Trafik & gatumiljö

Värnamo kommun ligger strategiskt i det nationella kommunikationsnätet. Härifrån kan du nå västkusten, östkusten samt Jönköping med tåg utan byte. Kommunen har effektiva vägförbindelser i både nord-sydlig och öst-västlig riktning i och med E4 och väg 27.

Till vänster hittar du information om bland annat skötsel och utformning av gator och torg men även om parkeringsplatser och trafik. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter. Se kontaktuppgifter under respektive rubrik.

Miljövänliga kommunikationer och trafik

Värnamo kommun verkar för att vägnätet och kollektivtrafiken effektiviseras och att miljöbelastningen från motorfordon begränsas. Genom att gång-, cykel- och mopedvägarna byggs ut fortlöpande i och mellan orterna blir kommunikationerna snabbare, bekvämare och tillgängliga för fler.

Pågående projekt

Vill du läsa om vägprojekt som pågår i kommunen, gå vidare till Pågående projekt.

Mer information

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Tel: 0370-37 72 02 (exp)
Tel: 0370-37 73 94 (exp)
Fax: 0370-37 72 00

E-post:
miljo-stadsbyggnad@varnamo.se

Tekniska kontoret
Värnamo kommun
Stadshuset
331 83  Värnamo

Tel: 0370 - 37 71 50 (exp)

E-post: Tekniska kontoret