Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-07-10
Uppdaterad av:
Du är här:

Taxor och avgifter

Kommunen tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, upprättande av kartor, detaljplaner, utstakning, lägeskontroll, funktionskontroll av ventilationssystem m m enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Fastställd taxa finns även för verksamheter inom miljöbalkens område, exempelvis avlopp, värmepumpar, hygienlokaler, miljöfarlig verksamhet.

Renhållningsavgifter 2015, avgift per år och kärl

  
Tömning en gång varannan vecka1 636,00 kr 
Tömning en gång varannan vecka med kompostering av animaliskt avfall1408 kr 
   

Brukningsavgifter 2015, vatten och avlopp

  
Fast avgift per år och fastighet2 545,00 kr  
Avgift per år och tariffenhet. Gäller flefamiljshus. 1 036,00 kr 
Avgift per kbm 29,22 kr

 

I taxan för renhållning, vatten och avlopp ingår mervärdesskatt med 25%.


Läs taxorna i sin helhet

AvfallstaxaPDF

VA-taxaPDF

Mer information

Kontakt:

Plan- och bygglovtaxan
Jonny EngströmTel: 0370-37 72 03

Miljö- och hälsoskyddstaxa
Conny Eskilson
Tel: 0370-37 73 92

Avfallstaxa och VA-taxa
Tekniska kontoret
kundtjänst 0370 - 37 74 98

Vid betalning på annat sätt än med det utsända inbetalningskortet
glöm inte ange fakturanummer, namn och adress!

Bg: 595-8848
Pg: 106380-9

IBAN: SE19 8000 0841 7890 4577 3489
Bankens BIC: SWEDSESS

Nu är det även möjligt att erhålla
e-faktura, anmäl dig via din internetbank.