Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2016-01-08
Uppdaterad av:

Taxor och avgifter

Kommunen tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, upprättande av kartor, detaljplaner, utstakning, lägeskontroll, funktionskontroll av ventilationssystem m m enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Fastställd taxa finns även för verksamheter inom miljöbalkens område, exempelvis avlopp, värmepumpar, hygienlokaler, miljöfarlig verksamhet.

Renhållningsavgifter 2016, avgift per år och kärl

 

 

Tömning en gång varannan vecka

1 685,00 kr

 

Tömning en gång varannan vecka med kompostering av animaliskt avfall

1450 kr

 

 

 

 

Brukningsavgifter 2016, vatten och avlopp

 

 

Fast avgift per år och fastighet

2 672,50 kr

 

Avgift per år och tariffenhet. Gäller flefamiljshus.

1 067,50 kr

 

Avgift per kbm

29,22 kr

 

I taxan för renhållning, vatten och avlopp ingår mervärdesskatt med 25%.

 

Läs taxorna i sin helhet

AvfallstaxaPDF

VA-taxaPDF

Mer information

Kontakt:

Plan- och bygglovtaxan
Jonny EngströmTel: 0370-37 72 03

Miljö- och hälsoskyddstaxa
Conny Eskilson
Tel: 0370-37 73 92

Avfallstaxa och VA-taxa
Tekniska förvaltningen
kundtjänst 0370 - 37 74 98

Vid betalning på annat sätt än med det utsända inbetalningskortet
glöm inte ange fakturanummer, namn och adress!

Bg: 595-8848
Pg: 106380-9

IBAN: SE19 8000 0841 7890 4577 3489
Bankens BIC: SWEDSESS

Nu är det även möjligt att erhålla
e-faktura, anmäl dig via din internetbank.