Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-11-26
Uppdaterad av:

Tillståndspliktiga verksamheter/åtgärder

Här kan du se vilka verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan man sätter igång med ett arbete eller en installation.

Det är viktigt att du, om du t ex är på gång att starta ett nytt företag, göra förändringar eller om du känner dig osäker på vad som gäller för en pågående verksamhet, tar kontakt med en handläggare på miljö- och stadsbyggnadskontoret. De flesta blanketter hittar du här på hemsidan.

Hälsoskydd


Tillstånd för avloppsanordning med vattentoalett
Tillstånd att hålla vissa djur inom planlagt område
Tillstånd till spridning av gödsel nära planlagt område
Tillstånd att inrätta torrtoalett

Kemikalier


Tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel

Livsmedel


Godkännande av livsmedelslokal
Tillstånd till yrkesmässig livsmedelshantering på annan plats än i en godkänd livsmedelslokal
Gokännande av livsmedelslokal i fordon
Tillstånd för uppställning av fordon

Miljöskydd


Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Tillstånd att inrätta vatten- eller markvärmeanordning inom vattenskyddsområde

Renhållning


Tillstånd att slutbehandla slam från eget avlopp
Förlängt tömningsintervall
Ansökan om dispens från renhållningsordningens regler

Smittskydd


Ansökan om nedgrävning av animaliskt avfall
Ansökan om destruktion av matavfall
Mer information
Kontaktinformation:

Stadshuset
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Miljö- och bygglovsavelningen
331 83  Värnamo

Tel: 0370 - 37 72 02(exp)
Tel: 0370 - 37 73 94(exp)
Fax: 0370 - 37 72 00

E-post: Miljö- och stadsbyggnadskontoret