Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-11-26
Uppdaterad av:

Kompostering

Återvinn dina hushållssopor genom att kompostera! Kompostering är naturens eget sätt att återvinna dött material till näringsrik mylla med hjälp av mikroorganismer, smådjur och maskar.   

I Värnamo kommun är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall och vegetabiliskt köksavfall som inte är tillagat / värmebehandlat.

Kompostera matavfall


Vill du kompostera matavfall (kött, fisk, värmebehandlad mat) måste du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Komposteringen måste då ske i skadedjurssäker isolerad kompostbehållare (varmkompost).   

Om du komposterar matavfall i en skadedjurssäker och isolerad kompostbehållare som är godkänd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och åtar dig att inte lägga matavfall i sopkärlet kan du ansöka om sänkt avfallsagift (200 kr/år) samt begära om förlängt sophämtningsintervall.

Kompostera latrin


Du som vill kompostera latrin måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.     

Mer information
Kontakt:

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Tel: 0370 - 37 72 02