Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-11-26
Uppdaterad av:

Hälsoskydd

Vi arbetar med att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. Det är t ex tillsyn av enskilda avlopp, tillsyn av hygienlokaler, idrottsanläggningar, simhall och badplatser, inomhusmiljö i skolor/förskolor, bostäder och samlingslokaler. Frågor som berörs är bl a radon, ventilation, buller, mögel, lukt, temperatur, tobaksrökning, smittspridning och badvattenkvalitet.
Mer information

Kontakt:

Charlotte Gustavsson

Tel: 0370-37 77  44

Information:

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Värnamo kommun.PDF

Information om solarieverksamhetPDF