Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-09-04
Uppdaterad av:

Hushållsavfall

Tekniska kontoret ansvarar för hushållens avfallshantering. Denna hantering finansieras av taxor och avgifter. Hushållsavfallet hämtas av Sandahls Entreprenad och körs till Stomsjö avfallsanläggning. Avfallet läggs på en platta, lastas om och körs sedan ner till Ljungby, där det förbränns och blir till fjärrvärme. I soppåsen ska bara avfall som är brännbart hamna!!!

Bestämmelser att följa

I kommunens renhållningsordning står hur avfallshantering och återvinning ska ske samt vilka regler som gäller. 

Endast brännbart avfall i soppåsen!

I soppåsen ska endast hushållsavfall som är brännbart hamna, t ex matavfall (om man inte komposterar själv), kuvert, snus, fimpar, blöjor, hundpåsar och kattsand, dammsugarpåsar, utslitna produkter av trä, tyg, läder och gummi m m.


Detta får inte läggas i soppåsen

  • Material som inte brinner eller som är skrymmande - Lämnas till Stomsjö återvinningsgård, återvinningscentralerna i Bredaryd och Rydaholm eller vid grovsopsinsamlingen två gånger per år.
  • Material som kan avge skadliga rökgaser vid förbränning t ex farligt avfall, elavfall och batterier.
    Farligt avfall - lämnas till miljöbilen under insamlingsrundorna vår och höst eller vid miljöstationen på Stomsjö återvinningsgård.
    Elavfall - lämnas vid Stomsjö återvinningsgård eller ÅVCerna i Bredaryd och Rydaholm. Småbatterier - lämnas i batteriholkarna.
  • Returpapper och förpackningar (av glas, metall, papper och hårdplast som omfattas av producentasvar - lämnas vid återvinningsstation eller på Stomsjö återvinningsgård. Se till att tidningar och förpackningar hamnar i rätt behållare vid återvinningsstationerna.

Avfall som omfattas av producentansvar ska återvinnas!

Tidningar, förpackningar av glas, metall, papper och plast, batterier samt elavfall är avfall som  omfattas av producentansvar. Ett antal materialbolag har utsetts för att se till att insamling och återvinning fungerar. Det avfall som går under beteckningen producentansvar är alltså inte något som kommunerna hanterar!!!

I menyn till vänster hittar du fördjupad information om avfallshantering och återvinning i Värnamo kommun.

När hämtas mina sopor?

En fråga som kan dyka upp om man varit utsocknes ett tag och det är lätt att bli osäker på om det är udda eller jämn vecka som kärlet ska rullas ut till gatan. Länk till Sandahls Entreprenad ABlänk till annan webbplats för information om aktuell tömningsdag eller kontakta avfallsentreprenören på tel 0770-33 33 50.

Tips! Gör en markering i kommunens almanacka när det är det dags att rulla ut kärlet för tömning!

Mer information

Kontakt:

Sandahls Entreprenad Värnamo
tel 0770-33 33 50
fax 0370-493 52

Tekniska kontoret
tel 0370 - 37 74 98

Information:

RenhållningsordningPDF

Bilaga 1 AvfallsplanPDF

Bilaga 2PDF

Bilaga 3PDF

Externa länkar:

Läs mer om sophämtningen i Värnamo kommun samt ändrade tömningsdagar vid helger m m på Sandahls Entreprenads hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster