Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2016-01-19
Uppdaterad av:
Bilden består av tre olika bilder, byggmader och skog

Bygga & bo

Att bo i Värnamo kommun ger lite av allt. Närhet till småstadens gågator, småländsk barrskog, nationalpark Store Mosse, parker som till exempel Apladalen och badplatser som finns vid flera av kommunens sjöar. Kommunen ligger strategiskt i södra Sverige med goda bilvägsförbindelser och täta turer i kollektivtrafiken mellan kommunens större tätorter och Smålands större städer; Jönköping och Växjö.   


Under rubrikerna i listan till vänster finns kontaktuppgifter till ansvariga handläggare och information kring planering, byggande, skötsel och rivning av fastigheter. Här under beskrivs kortfattat vad varje rubrik till vänster innehåller:

Värnamo kommun erbjuder tillsyn över inomhusmiljön i bostäder och allmänna lokaler. Läs vidare under Bostadsmiljö för att veta mer om hur och vad vi bland annat inspekterar.

Vill du bygga, riva eller göra vissa markåtgärder? Under Bygga & förändra finner du hur du ska gå till väga.

Du har en skyldighet att sköta din fastighet, under Fastighetsunderhåll får du information kring vad lagen kräver av dig.

Vill du flytta till Värnamo? Då har vi information kring hur du kan hitta bostad eller tomt under Hitta bostad & tomt.

Värnamo kommun erbjuder kart- och mätningsservice. Önskar du få en speciell karta hittar du kontaktuppgifter under Kart- & mätningsservice.

Under Planer & Projekt finner du pågående och gällande planer både på kommunövergripande och detaljnivå. Här hittar du även projekt som medverkar till fysiska förändringar av mark och vatten i kommunen.

Värnamo kommun ansvarar för vatten- och avloppssystemet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Mer information kring det kommunala VA-systemet finns under Vatten & avlopp.

        

Mer information

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Tel: 0370-37 72 02 (exp)
Tel: 0370-37 73 94 (exp)
Fax: 0370-37 72 00

E-post:
miljo-stadsbyggnad@varnamo.se

Tekniska förvaltningen
Värnamo kommun
Stadshuset
331 83  Värnamo

Tel: 0370 - 37 71 50 (exp)

E-post: Tekniska kontoret


Sök bygglov i tid!

Har du planer på att bygga i sommar? Du är inte ensam. Många passar på att bygga om eller till under sommarsemestern. Skicka in din bygglovsansökan i god tid före semesterperioden, så riskerar du inte att ditt bygge försenas.