Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-11-27
Uppdaterad av:

Nyheter


Evenemang
Sociala medier
Medborgarförslag
Tyck till!
kart-tjänst
LOV fritt val inom hemtjänsten
KomHem-Hemsjukvård
KOmmunfullmäktige direkt webbsändning
www.minameddelanden.se

Detaljplan för Väktaren 24 ute för granskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

               Detaljplan för del av Stenfalksvägen i Värnamo ute på samrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för förskolelokaler ute på samrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för kvarteret Städetlänk till annan webbplats

Ändring av detaljplan för Bredaryd 41:7 m.fl.länk till annan webbplats

Kungörelse av beslutLänk...
Bor 3:127PDF

Anmälan enligt miljöbalken 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF